Zùmmerse Mens

Traditiegetrouw wordt de nieuwe Zùmmerse Mens tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Someren bekend gemaakt.  Iedereen uit Someren die zich op bijzondere manier inzet voor een ander, kan in aanmerking komen voor de titel Zùmmerse Mens.

 

Zùmmerse Mens 2019

Wie wordt de 28e Zùmmerse Mens?

Op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Someren, vindt de verkiezing van de Zùmmerse Mens 2019 plaats.

Kent u de 28e Zùmmerse Mens?

De criteria
De Zùmmerse Mens is iemand die altijd klaar staat voor een ander, misschien al jaren op de achtergrond iets betekent voor het verenigingsleven, die buur die nooit iets teveel gevraagd is. Een inwoner van Someren die zich op een bijzondere manier voor de gemeenschap inzet en vooral ook iemand die dat zo onopvallend mogelijk doet. Een Somerenaar jong of oud die zijn of haar inzet als vanzelfsprekend ervaart, maar waarbij zelden wordt stilgestaan. Een Somerenaar die daar geen praat over maakt. Die kent u vast wel één.

De voordracht
Kandidaten kunnen schriftelijk of per mail worden voorgedragen. In de voordracht dient het volgende vermeld te worden:
– naam en adres van degene die voor de eretitel voorgedragen wordt;
– de reden waarom hij of zij in aanmerking komt als Zùmmerse Mens;
– naam en adres van degene die deze persoon voordraagt.
Anonieme voordrachten worden niet in behandeling genomen. Personen die al koninklijk of kerkelijk onderscheiden zijn, worden niet in de nominatie opgenomen.

U kunt ook het Voordrachtformulier Zummerse Mens downloaden invullen en mailen of opsturen.

Aanmeldingstermijn en adres
U kunt uw voordracht voor de eretitel vóór 1 december 2019 sturen:

• per mail naar zummersemens@somerennatuurlijk.nl

of

• aan Stichting SomereN Natuurlijk, p/a Grebbe 7, 5711 KV Someren (op envelop vermelden Zùmmerse Mens)

 

Uiteraard kan er maar één persoon genomineerd worden. Heeft u vorig jaar (of al eerder) een kandidaat voorgedragen maar is deze toen niet verkozen, probeer het dan dit jaar gerust nog een keer !!!

 

 

Copyright © Someren Natuurlijk